Kategoria: Gospodarka
Samochod kuriera stoi na poboczu

Opłata paliwowa – czy wpływa na cenę przesyłki?

W ciągu ostatnich lat zmiany cen paliwa znacząco wpłynęły na branżę transportową, a wynikające z tego wahania, które są prognozowane na kolejne miesiące, wymusiły uwzględnienie dodatkowej opłaty za paliwo. Czy to dotyczy też firm kurierskich? Czy opłata paliwowa wpływa na cenę przesyłki?

Continue Reading
Kwitnący krzew róży

Kwitnący interes

Patrząc na pułki sklepowe uginające się pod ciężarem doniczek z roślinami, bukietów i wianków można wysnuć jeden wniosek. Polacy zawsze kochali kwiaty.

Continue Reading
fabryka

Produkcja międzynarodowa

Przed państwem przyjmującym powstaje dylemat: godzić się czy nie na zaistnienie korporacji transnarodowych i co się z tym wiąże – wszystkich kosztów i korzyści. Prawdopodobnie silniejsza okazała się wizja płynących z faktu przyjęcia znacznych korzyści – w sferze technologii, finansów, zatrudnienia, a przede wszystkim perspektywa otrzymania niezbędnego dla wielu państw zastrzyku kapitału.

Continue Reading
świat

Definicja korporacji transnarodowych

Korporacje transnarodowe, stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji. Ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług, powstania globalnych sieci produkcji oraz zmian w funkcjonowaniu wielu gałęzi przemysłu. Przyczyniają się one do restrukturyzacji gospodarek i wzrostu współzależności między krajami.

Continue Reading

Działanie korporacji na psychikę pracownika

Korporacja, dość nowy wymysł społeczny, który po prostu musi zostawiać ślad w ludzkiej psychice. Czasem można to odczuć, jak się niechcący wpadnie w tłumek ludzi, którzy akurat wspólnie jadą do pracy. Najpierw może określmy, co to jest korporacja. Według słownika języka polskiego – „zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych zadań”.

Continue Reading

Szara strefa gospodarki

Szara strefa – z ang. grey market; pojęcie z zakresu nauk ekonomicznych i socjologicznych. Określana bywa jako szara gospodarka, nieopodatkowana praca, praca na czarno, gospodarka cienia. Jest zjawiskiem obecnym w branży finansowej i oznacza nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami dostępnymi na rynku.

Continue Reading

Krajowy fundusz celowy

Fundusz pracy – krajowy fundusz celowy, działający od 1990 roku. Cel powstania – promocja zatrudnienia, aktywności zawodowej, zmniejszania skutków bezrobocia. Źródło dochodów – obowiązkowe składki płacone przez pracodawców za przyjętych do pracy pracowników oraz przez osoby prowadzące przedsiębiorstwa oraz finansowanie z kiesy państwa oraz budżetu UE.

Continue Reading