Miesiąc: Sierpień 2012

„Oko w oko”, „sam na sam”

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania

Negocjacje zbiorowe

Negocjacje prowadzone między pracodawcą, grupą pracodawców, organizacjami pracodawców a wybranymi przedstawicielami pracowników. Są one prowadzone w celu ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz ułożenia stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich organizacjami.

Negocjacja i jej efekty

Negocjacja to nie jest ława sprawa posiada ona swoje wady i zalety tak jak każdy rodzaj dogadania się i ustalenia czegoś co dla wszystkich będzie dobre. Cechy i cele negocjacji: obustronna korzyść; uczciwość, tzn. zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i obyczajowością, np. prawami niepisanymi; względna trwałość rezultatów negocjacji

Czym jest negocjacja

Negocjacja to rozmowa. Celem jej jest ustalenie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Negocjacje można prowadzić: we własnym imieniu, w imieniu rożnych ludzi, robić to może np. prawnik, w imieniu organizacji np. związkowych, społecznych, gospodarczych, politycznych, militarnych. W negocjacjach biorą udział ludzie obdarzeni nie tylko intelektem, ale i uczuciami

System informatyczny ułatwiający rekrutacje

O tym, jak trudno jest przesłuchać kilka tysięcy kandydatów starających się o pracę, np. w nowo otwieranym supermarkecie, wiedzą doskonale dyrektorzy personalni, którzy takie rekrutacje mają za sobą. Rozwijające się sieci sprzedaży będą jednak ciągle zatrudniały nowych pracowników, a ze względu na wysoką rotację personelu

Assesment center jak to działa

Metoda ta stosowana jest częściej przy rekrutacjach wewnętrznych i kompletowaniu kadry menedżerskiej niż rekrutacjach zewnętrznych, jednak coraz częściej zdarza się, że specjaliści od rekrutacji wybierają właśnie ją w procesie rekrutacji. Assesment center przebiega w warunkach laboratoryjnych.

Ogłoszenia w internecie

Rekrutacja przez internet stwarza możliwość dostępu do osób, które nie szukają pracy w danym momencie, np. ludzi z top managementu lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli trafią na interesującą ofertę, mogą zdecydować się na wysłanie aplikacji, zwłaszcza że mogą to zrobić anonimowo. Zalety tej metody to także niskie koszty, skrócenie procesu rekrutacji

Pytaj na stoiskach

Jeżeli poszukujesz pracy na różnorodnych targach i eventach zbierz informacje o stanowisku na pewno będą mieli wiele ulotek i broszurek z informacjami na temat własnej firmy. Masz zostać handlowcem w firmie informatycznej? Dowiedz się, jakie są wymagania, kim są zatrudnieni w firmie handlowcy, jakich umiejętności najbardziej pożądają pracodawcy.