Sierpień 2012

You are browsing the site archives for Sierpień 2012.

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia […]

Negocjacje prowadzone między pracodawcą, grupą pracodawców, organizacjami pracodawców a wybranymi przedstawicielami pracowników. Są one prowadzone w celu ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz ułożenia stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub […]

Negocjacja to nie jest ława sprawa posiada ona swoje wady i zalety tak jak każdy rodzaj dogadania się i ustalenia czegoś co dla wszystkich będzie dobre. Cechy i cele negocjacji: […]

Negocjacja to rozmowa. Celem jej jest ustalenie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Negocjacje można prowadzić: we własnym imieniu, w imieniu rożnych ludzi, robić to może np. prawnik, w imieniu organizacji […]

O tym, jak trudno jest przesłuchać kilka tysięcy kandydatów starających się o pracę, np. w nowo otwieranym supermarkecie, wiedzą doskonale dyrektorzy personalni, którzy takie rekrutacje mają za sobą. Rozwijające się […]

Metoda ta stosowana jest częściej przy rekrutacjach wewnętrznych i kompletowaniu kadry menedżerskiej niż rekrutacjach zewnętrznych, jednak coraz częściej zdarza się, że specjaliści od rekrutacji wybierają właśnie ją w procesie rekrutacji. […]

Rekrutacja przez internet stwarza możliwość dostępu do osób, które nie szukają pracy w danym momencie, np. ludzi z top managementu lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli trafią na interesującą ofertę, mogą […]

Jeżeli poszukujesz pracy na różnorodnych targach i eventach zbierz informacje o stanowisku na pewno będą mieli wiele ulotek i broszurek z informacjami na temat własnej firmy. Masz zostać handlowcem w […]