Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenie na prace dla cudzoziemców

Podjęcie pracy przez cudzoziemca (osobę niebędącą obywatelem Unii Europejskiej) wymaga najczęściej uzyskania zezwolenia na pracę. Decyzję w tym przedmiocie wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę i różnią się one między sobą ze względu na sytuację pracodawcy, siedzibę firmy oraz rodzaj wykonywanej pracy. Warto poznać różnice, by dobrze zrozumieć proces składania wniosku i wypełnić go zgodnie z obowiązującym prawem.

Zezwolenie na pracę typu A

Wniosek o uzyskanie bądź przedłużenie zezwolenia na pracę typu A składa się w sytuacji, gdy cudzoziemiec, który wykonuje pracę w Polsce ma umowę z podmiotem, którego miejsce zamieszkania, zakład, siedziba, oddział lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy tu pamiętać o tym, że w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do CEIDG pracodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą. Nie należy zatem wykazywać jako pracodawcy samego przedsiębiorstwa czy też firmy – „nazwy”, pod którą działa przedsiębiorca.

Zezwolenie na pracę typu B

O zezwolenie na pracę typu B bądź jego przedłużenie wnioskuje się w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę, która polega na:

  • pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców albo która stanowi spółkę kapitałową w organizacji lub
  • pełnieniu roli prokurenta lub
  • prowadzeniu różnych spraw spółek komandytowo-akcyjnej lub komandytowej w roli komplementariusza

przez okres, który przekracza w sumie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu C

Uzyskanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca typu C dotyczy sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u zagranicznego podmiotu i jest delegowany do Polski na okres, który przekracza 30 dni w roku kalendarzowym do zakładu lub oddziału podmiotu zagranicznego bądź podmiotu powiązanego.

Zezwolenie na pracę typu D

Zezwolenie na pracę typu D wydawane jest cudzoziemcom wykonującym pracę u pracodawców zagranicznych, którzy nie posiadają zakładu, oddziału lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP, delegowanym do Polski w celu realizacji usługi eksportowej o charakterze okazjonalnym i tymczasowym.

Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenie to dotyczy cudzoziemców, którzy są zatrudnieni u przedsiębiorców zagranicznych i delegowani na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w trakcie kolejnych 6 miesięcy, a cel ich delegacji jest inny niż wskazany w poprzednich zezwoleniach.

Zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenie typu S

Zezwolenie na pracę typu S dotyczy cudzoziemców, którzy zostają zatrudnieni w charakterze pracowników sezonowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez pracodawcę, którego miejsce zamieszkania, siedziba, zakład, oddział bądź inna forma zorganizowanej działalności jest w Polsce.

Powyższe wnioski oraz wszystkie wymagane załączniki są składane przez pracodawcę elektronicznie bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Niezbędne jest również załączenie oryginału informacji starosty (prezydenta miasta) wydanej na skutek przeprowadzonego testu rynku pracy. Dokument taki można uzyskać w powiatowych (grodzkich) urzędach pracy. Dlatego w przypadku składania wniosku o pozwolenie na pracę przez portal online, informację uzyskaną na skutek testu rynku pracy trzeba dostarczyć listownie do urzędu.

Żeby mieć pewność, że wniosek został poprawnie wypełniony, a wszystkie załączniki prawidłowo skompletowane, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej można znacznie usprawnić proces składania wniosków.Przykładem kancelarii specjalizującej się w uzyskiwaniu i przedłużaniu zezwoleń na pracę jest np. adwokat w Krakowie – Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci. To doświadczeni adwokaci oferujący swoją pomoc prawną w sprawach migracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.