Kategoria: Edukacja

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza to, że Twoje dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie ocenione. Spotkanie rekrutacyjne jest kolejnym etapem selekcji osób starających się o pracę. Pracodawca pragnie podczas rozmowy dodatkowo poznać Twoją kandydaturę.

Continue Reading

Idealny list motywacyjny

List motywacyjny to list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny. Dokument ten jest obok CV wymagany przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy.

Continue Reading

Zasady dobrego CV

Złotymi zasadami w tworzeniu CV są: jego schludność, jakość papieru, układ informacji, przejrzystość i czytelność, zawarcie go w takim załączniku, który bez problemu da się otworzyć na każdym komputerze. Pamiętaj: starając się o pracę w danej firmie  odpowiedz sobie uczciwie na kilka pytań: Czy to, co zawarłem w CV, jest zgodne z prawdą?

Continue Reading

O czym nie możesz zapomnieć w CV

O czym nie możesz zapomnieć: Dane osobowe: imiona, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numery telefonów, ewentualnie faks, koniecznie adres e-mail oraz, jeśli posiadasz, numery komunikatorów głosowych, czyli GG, Skype. Wykształcenie: ukończone szkoły, kursy i szkolenia chronologicznie od najaktualniejszych.

Continue Reading

Curriculum vitae

A teraz przejdźmy do meritum sprawy, czyli do tego, jak przygotować się, żeby być kandydatem do pracy wyjątkowym i bezkonkurencyjnym. Czyli jak najlepiej napisać swoje CV i o tym czego nie można w nim zapomnieć a o czego nie należy umieszczać. W Curriculum vitae ważna jest staranność w jego przygotowaniu.

Continue Reading

Nasz życiorys

Życiorys to skrótowe opisanie przebiegu dotychczasowego życia człowieka, ograniczone do istotnych faktów. Najczęściej przedstawione w postaci syntetycznej z podaniem dat i przypisanych do nich faktów, często w postaci pisma urzędowego, notatki biograficznej itp. Rozbudowaną i analityczną formą życiorysu jest biografia, natomiast jedną ze sformalizowanych postaci życiorysu jest curriculum vitae.

Continue Reading

Firmy doradztwa zawodowego

Zgłaszając się do takiej firmy, mamy do wyboru kilka propozycji pracy, zarówno od firm małych, średnich, jak i od renomowanych korporacji rożnego profilu i branży. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez konsultantów, którzy udzielają praktycznych porad dotyczących sposobu napisania dobrego CV, sytuacji na rynku pracy

Continue Reading

Doradztwo zawodowe

Doradztwo jest działalnością relatywnie krótkotrwałą, interpersonalną, opartą na teorii, profesjonalna regulowana przez standardy etyczne i prawne, która koncentruje się na pomaganiu jednostkom zdrowym psychicznie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i sytuacyjnych. To umiejętność dostosowania się do wymogów miejsca pracy stanowiska do standardów.

Continue Reading

Sprawna rekrutacja

Agencja przejmuje wszystkie obowiązki związane ze zgłaszaniem, rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Ponadto można tu mówić także o innych zaletach współpracy firm z agencją pracy tymczasowej, gdyż ma dużą bazę kandydatów do pracy, dokonuje sprawnej rekrutacji pracowników, sprawuje nadzór nad przebiegiem i jakością pracy

Continue Reading

Pracownik czasowy

Firma, która potrzebuje pracowników na określony czas, zawiera umowę z agencją dysponującą bazą danych i kontaktami. Firmy z jej pracownikami czasowymi nie łączy żadna umowa. Pracownicy mają umowę z agencją, która wypożycza ich do pracy. Agencja też płaci im wynagrodzenie. Firma i agencja rozliczają się zazwyczaj między sobą.

Continue Reading

Agencje pracy czasowej

Agencje pracy tymczasowej swoją działalność opierają przede wszystkim na rzetelnej współpracy z firmami, które zazwyczaj poszukują dogodnych rozwiązań kadrowych. „Głowna przyczyną korzystania z usług agencji pracy czasowej jest nagła, krótkotrwała utrata pracowników, zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy

Continue Reading

Praca tymczasowa

Praca czasowa to przede wszystkim elastyczne rozwiązanie kadrowe, które pozwala każdej firmie na optymalne zarządzanie personelem. Natomiast samo zatrudnienie tymczasowe jest zatrudnieniem pracownika na czas określany od kilku godzin do kilkunastu miesięcy, zwłaszcza w sytuacjach absencji chorobowych, okresie urlopów pracowników etatowych czy też w przypadku sezonowości produkcji i usług.

Continue Reading

Śledź najnowsze informacje

Korzystaj z miejskich internetowych serwisów informacyjnych bardzo często można tam zamieścić bezpłatne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Będąc na targach branżowych, zawsze kupuj katalog wystawców będziesz miał ich dane teleadresowe, by moc później przesłać swoją ofertę. Czytając ogłoszenia rekrutacyjne nie zrażaj się.

Continue Reading

Korzystaj z dni otwartych

Omów się z zaprzyjaźnionymi punktami usługowymi, że zostawisz w nich swoją ofertę pracy, a nawet próbki prac, np. Elementy dekoracji. Myśl wielopłaszczyznowo, jeśli np. jesteś spedytorem, a z jakichś powodów nie możesz znaleźć pracy w firmach branżowych, może przydasz się jako doradca albo handlowiec w prasie branżowej.

Continue Reading

Trendy i nowe technologie

Nie zapominaj o najnowszych trendach i nowych technologiach powiadom o poszukiwaniu pracy ludzi ze swojej listy GG, ze społeczności forum osiedlowego, Golden Life, Naszej Klasy, Allegro i E-bay oraz z forów tematycznych, w których uczestniczysz. Przeglądaj zakładkę praca na WP.pl, Interia.pl, Onet.pl. Słuchaj radia, przeglądaj telegazetę!

Continue Reading

Przebieg kariery zawodowej

Ostatnio poszukiwanie pracy pochłania Cię całkowicie, a przecież życie toczy się dalej. Niezmyte naczynia, góra prania na suszarkach, nieopłacone rachunki któż tego nie zna. Ale Ty teraz nie możesz sobie na to pozwolić. Musisz być świetnie zorganizowany i na bieżąco. Podziel kartkę na cztery równe części.

Continue Reading

Unia Europejska- czy jest kluczem do pracy?

Nie odpuszczaj też bardzo już sfatygowanej Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Szukając przez Internet pracy w Unii Europejskiej, można skorzystać ze specjalnego narzędzia internetowego – Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce.

Continue Reading

Pracodawcy w internecie

Śledź serwisy internetowe poświęcone pracy: Gratka.pl, Jobs.pl, Pracuj.pl. Zamów bezpłatne powiadamianie e-mailem o ofertach pracy zgodnych z Twoim profilem oczekiwań i/lub płatne powiadamianie SMS-em o najświeższych ofertach. Skontaktuj się z organizacjami kobiecymi, które zapewniają bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym

Continue Reading

Wytrwały w poszukiwaniach

Przystępując do poszukiwania zatrudnienia trzeba nastawić się na długą i trudną pracę. Tylko nielicznym szczęściarzom udaje się znaleźć pracę w bardzo krótkim czasie. Łatwiej przychodzi to wytrwałym poszukiwaczom – wykazującym jeszcze w trakcie studiów aktywność i zdobywającym doświadczenie.

Continue Reading

Telepraca

Praca tak często przez nas poszukiwana, może nabierać różne formy, które są mniej lub bardziej tradycyjne. Trzeba na nie uważać oraz mieć informacje na temat danego zatrudnienia. Telepraca jest coraz bardziej popularną formą zatrudnienia, również w Polsce. Osoby na stałe pracujące w domu i regularnie przesyłające np. e-mailem wyniki swojej pracy

Continue Reading