Kategoria: Edukacja

Zachłanność

  Kiedyś nasi przodkowie walczyli z dzikimi zwierzętami po to, by nie umrzeć z głodu. Walczyli o lepsze ziemie. My zresztą robimy to samo i aż dziw, że mieliśmy w sobie wystarczająco dużo rozsądku, aby się nie unicestwić. Przynajmniej na razie… Nie mniej jednak walczymy ciągle. Pewnie to jakiś atawizm.

Continue Reading

Podnoszenie motywacji pracowników

Najczęściej stosowanym pomysłem motywowania swoich podwładnych są wyjazdy incentive. Urządzane one są poprzez dyrekcję firmy w której zatrudniony jest pracownik, lub przez wyszukaną do tych celów firmę zajmującą się organizowaniem eventów. Jakimi rodzajami wyjazdów da się skłonić pracownika do zwiększenia produktywności w czasie pracy?

Continue Reading

Kłopoty z dostaniem pracy

Co roku dziesiątki młodych ludzi kończy socjologię oraz pokrewne kierunki humanistyczne i właśnie ta grupa absolwentów ma duży kłopot z otrzymaniem pracy, szczególnie w wyuczonym zawodzie. Szukają oni ofert w całej Polsce, ale tylko nielicznym udaje się dostać wymarzony etat.

Continue Reading

Czy dyplom daje nam pierwszeństwo?

Dyplom uczelni daje uprawnienia do ubiegania się o pewne stanowiska, co nie oznacza jednak, że jego posiadanie czyni z właściciela osobę nadającą się do każdej pracy. Pamiętajmy, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, a jak wiemy każdy pierwszy krok jest mało stabilny, nieporadny i kończy się zwykle upadkiem.

Continue Reading

Umiejętność przemawiania

Wobec tego jak najszybciej należy opanować umiejętność mówienia w taki sposób, aby inni ludzie chcieli słuchać. Dzięki temu każdy wiec, narada, konferencja czy prezentacja pozwolą zdobyć grono oddanych współpracowników i osiągnąć sukces. Przemawiając do ludzi najważniejsze jest, aby zacząć pewnie.

Continue Reading

Kogo szukają pracodawcy?

Pomimo tego, że dziennie na rynek pracy wypływa masę ogłoszeń o pracę wcale nie jest łatwo. Z dnia na dzień portale informacyjne publikują coraz gorsze dane odnośnie rynku pracy, gdzie bezrobocie z miesiąca na miesiąc stale się powiększa.

Continue Reading

Praca przez internet

Internet bardzo szybko się rozwija, dlatego też przekazywanie informacji również zaczyna odbywać się w inny sposób. Treść, która nieraz jest bardzo wartościowa, nie zawsze wystarcza do tego, by rozwiązać dany problem. Jesteśmy z natury bardzo leniwi, dlatego też często nie chce nam się czytać książek. Filmy oglądamy z większym zainteresowaniem.

Continue Reading

Ogromna konkurencja

Konkurencja jest tak ogromna, że choćby najdrobniejszy błąd, choćby jedno opóźnienie może przekreślić nas jako pracownika. Na każde stanowisko najczęściej jest wielu chętnych. Właściciele firm wykorzystują swoich pracowników.

Continue Reading

Zwolnienia grupowe

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły zwolnienia grupowe, zarówno w firmach korporacyjnych jak też w średnich i małych przedsiębiorstwach. Pomimo szczególnej uwagi, jaką w procesach ograniczania zatrudnienia przykładali pracodawcy do eliminowania elementu dyskryminacji wiekowej zwalnianych pracowników, w znaczącej proporcji zwolnieniom grupowym podlegają pracownicy powyżej 45 roku życia.

Continue Reading

Największy sukces zawodowy

Życie młodego człowieka jest usiane rozmowami kwalifikacyjnymi. Taka rozmowa w przypadku starania się o nową pracę to standard. Niektóre kierunki studiów także przeprowadzają rozmowy, zanim przyjmą kandydatów. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują podczas takiej rozmowy, bo nawet jeśli ktoś posiada znakomite referencje, może łatwo „spalić się” w oczach potencjalnego pracodawcy.

Continue Reading

Skutki mobbingu

Jednak dla określenia ogółu negatуwnусh рostaw рrzejęto рowszeсhnу na Zaсhodzie termin mobbing. Skala tego zjawiska w Рolsсe z roku na rok rośnie. Bezрośrednim рowodem mogą bуć сiągłe zagrożenie utratу zatrudnienia i trudnośсi na rуnku рraсу. Długotrwałу рroсes znęсania się nad рraсownikiem nie рozostaje bez wрłуwu na jego zdrowie рsусhiсzne i fizусzne.

Continue Reading

Ofiary mobbingu

Niejednokrotnie zdarza się, że poziom wiedzy na temat takiego zjawisko jak mobbing jest niski. Dlatego wiele ofiar prześladowania w pracy nie wie, że krzywdzące oskarżenia czy publicznie poniżanie nie są zachowaniami powszechnie akceptowanymi.

Continue Reading

Przeciwdziałania mobbingowi

Co może zrobić pracownik, by nie stać się ofiarą przemocy? Jak to się dzieje, że w niektórych firmach panuje dobra atmosfera, a inne borykają się ze zjawiskiem mobbingu? Dowiedz się więcej o sposobach przeciwdziałania mobbingowi.

Continue Reading

Mobbing i jego definicja

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.

Continue Reading

Długotrwałe bezrobocie

Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny.

Continue Reading

Zatrudnienie pracowników

Zdolność zatrudniania pracowników to możliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, możliwość zmiany treści stosunku pracy oraz realizowania zobowiązań wypływających ze stosunku pracy. Samo faktyczne zatrudnianie pracowników nie oznacza, że dana jednostka jest pracodawcą.

Continue Reading

Kto to jest pracodawca?

Pracodawca reprezentuje stronę podaży na rynku pracy. Stronę popytu w tym rynku reprezentuje pracobiorca. W ujęciu formalno-prawnym, ekonomicznego pracodawcę, określa się mianem pracownika. Pracownik w ujęciu ekonomicznym to osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej, pobierająca za to określone wynagrodzenie.

Continue Reading

Idalny podpis

Ważne jest pierwsze wrażenie ale tak samo, jak istotną sprawą jest wejście na spotkanie rekrutacyjne wyprostowanym, z podniesioną głową oraz ważny jest nasz podpis, nasza pierwsza wizytowka. W związku z tym pamiętajmy, że: czytelny podpis składa osoba otwarta i komunikatywna. Przesadnie czytelny świadczy o naiwności.

Continue Reading

Nie zbawiaj świata

Otwierając się, zarazem musisz postawić granicę otoczeniu. Pamiętaj, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze, jakie masz priorytety. Jeśli masz do wysłania 100 ofert, nie zatrzymuj się na ulicy na pogawędkę z sąsiadką tylko po to, żeby jej nie podpaść, bo to Ty nie będziesz mieć za chwilę sił do działania. Nie musisz zbawiać świata i […]

Continue Reading

Nie ma złych metod poszukiwania pracy

Poszukując nowego zajęcia, możesz kierować się tą listą, zgodnie z jej kolejnością: Poczucie wewnętrznej mobilizacji, mocy sprawczej, spójności, twardego kręgosłupa. Jeśli tego nie czujesz, nie masz odbudowanej siły psychicznej i fizycznej po utracie poprzedniej pracy, po prostu zrób sobie wakacje, takie nicnierobienie, nawet w domu.

Continue Reading