Dlaczego notariusz przekazuje wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Pieczątka kancelari notarialnej lezy na akcie notarialnym

Jeśli zastanawiasz się nad tym, dlaczego podczas sporządzania wybranego aktu notarialnego notariusz nie wydał Ci oryginału przygotowanego dokumentu, tylko wypis, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. W dzisiejszym tekście poruszymy interesującą Cię kwestię, wyjaśniając, co różni wypis od oryginału i dokąd trafia oryginał aktu notarialnego, skoro nie w Twoje ręce.

Jakie są różnice pomiędzy wypisem a oryginałem aktu notarialnego?

Jeżeli zdziwiła Cię sytuacja, w której notariusz wydał Ci wypis aktu notarialnego, a nie oryginał, uspokajamy – jest to w pełni naturalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Do kancelarii notarialnych wielokrotnie zgłaszają się klienci z prośbą o wydanie oryginału wybranego aktu, np. potwierdzającego zakup mieszkania. Niestety realizacja tego zadania nie jest możliwa, co bezpośrednio wynika z odpowiedniej ustawy, a dokładnie art. 95. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

W związku z tym warto wyjaśnić, co różni oryginał od wypisu sporządzonego aktu notarialnego. Oryginał występuje wyłącznie w jednym egzemplarzu i zawiera podpisy notariusza oraz wszystkich uczestników czynności notarialnej, które zostały złożone po jego odczytaniu. Jak już zostało wspomniane, nie ma możliwości, by został wydany klientowi kancelarii – w przeciwieństwie do wypisu.

Wypis aktu notarialnego jest niemal identyczny, co oryginał – stanowi jego kopię. Od oryginału różni go jednak adnotacja, że jest wypisem. Co ważne, nie ma potrzeby, by znalazły się na nim podpisy uczestników czynności notarialnej. Niemniej podpis i pieczęć notariusza są zawsze niezbędne. W końcowej części tego dokumentu znajdują się informacje mówiące o tym, kto i kiedy otrzymał dany wypis. Jego cechą charakterystyczną są również dwa umieszczone na nim numery: jeden dotyczący oryginału, drugi natomiast wypisu.

Co dzieje się z oryginałem aktu notarialnego?

Jak już zostało wspomniane, niewydanie klientowi kancelarii notarialnej oryginału aktu notarialnego jest zasadne i zgodne z prawem. Analogicznie do tego – przekazanie klientowi wypisu jest również podyktowane odpowiednimi zapisami prawa. Zgodnie z art. 95 wyżej wymienionej ustawy „Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania”. Zgodnie z tym wszystkie oryginały aktów notarialnych zostają u notariusza. Są tam przez 10 lat. Po upływie dekady dokumenty te trafiają do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym – odpowiednim ze względu na zlokalizowanie kancelarii notarialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.