Źródła prawa pracy

Kodeks Pracy jest podstawowym źródłem prawa pracy, które obowiązuje w naszym kraju. Akt ten pochodzi z dnia 26.06.1974r. (wszedł w życie 1 stycznia 1975r.). Kodeks Pracy określa przede wszystkim obowiązek pracy, który zachodzi między zatrudniającym a zatrudnionym (ustanowienie, ciągłość oraz jego ustanie), ale również: Ustala podstawowe organy prawa. Określa zakres oraz tryb powstawania innych ustaw w zakresie prawa pracy. Przesądza o trybie korzystania z k.c., jak też zastosowywania Kodeksu Pracy poza jego właściwym zakresem. Charakteryzuje prawa a także powinności zatrudniających i zatrudnionych, czas pracy,  wypoczynek, ochronę pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyga spory ze stosunku pracy. Kształtuje fundamentalne normy prawa. Prócz Kodeksu Pracy, źródłami prawa pracy w naszym kraju są: Zarządzenia, Rozporządzenia, Układy zbiorowe (regulaminy, statuty) zawierane między zatrudniającymi a związkami zawodowymi. Do zasadniczych praw, jakie oddaje nam Kodeks Pracy należy między innymi, prawo do posiadania swobodnie wybranej pracy, w której zatrudniony będzie posiadał zapewnione bezpieczeństwo i higienę, a także w której nie poczuje się wyszydzany oraz poniżany. Według prawa, zatrudniony powinien otrzymywać godziwe honorarium za swoją pracę oraz móc korzystać z prawa do urlopu. W ustawie zapisane jest również, że wszelkie umowy, regulaminy i statuty, które powstają podczas trwania więzi pracy, nie powinny być mniej korzystne dla pracownika, aniżeli te zawarte.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.