Definicja korporacji transnarodowych

świat

Korporacje transnarodowe, stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji. Ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług, powstania globalnych sieci produkcji oraz zmian w funkcjonowaniu wielu gałęzi przemysłu. Przyczyniają się one do restrukturyzacji gospodarek i wzrostu współzależności między krajami. To one decydują o tym jakie miejsce w nowym międzynarodowym podziale pracy będą zajmowały kraje słabiej rozwinięte. Ze względu na swój potencjał ekonomiczno-finansowy korporacje transnarodowe formalnie i nieformalnie oddziałują na pozostałe podmioty zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza na rządy i organizacje międzynarodowe. Korporacje transnarodowe zajmują wśród uczestników stosunków międzynarodowych miejsce szczególne. Niezwykle dynamiczny rozwój tych podmiotów oraz niebywały wzrost ich siły i zdolności oddziaływania na stosunki międzynarodowe sprawia, że są one postrzegane jako swoisty fenomen współczesnego świata; z jednej strony, najwięksi beneficjenci, z drugiej zaś – siła napędowa i katalizator procesów, które w istotny sposób modyfikują podstawowe parametry środowiska międzynarodowego, implikując transformację pozycji i ról poszczególnych podmiotów funkcjonujących w jego ramach, a także zmianę charakteru ich wzajemnych relacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.