Miesiąc: Październik 2012

Przeciwdziałania mobbingowi

Co może zrobić pracownik, by nie stać się ofiarą przemocy? Jak to się dzieje, że w niektórych firmach panuje dobra atmosfera, a inne borykają się ze zjawiskiem mobbingu? Dowiedz się więcej o sposobach przeciwdziałania mobbingowi.

Mobbing i jego definicja

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.

Długotrwałe bezrobocie

Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny.

Zatrudnienie pracowników

Zdolność zatrudniania pracowników to możliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, możliwość zmiany treści stosunku pracy oraz realizowania zobowiązań wypływających ze stosunku pracy. Samo faktyczne zatrudnianie pracowników nie oznacza, że dana jednostka jest pracodawcą.

Kto to jest pracodawca?

Pracodawca reprezentuje stronę podaży na rynku pracy. Stronę popytu w tym rynku reprezentuje pracobiorca. W ujęciu formalno-prawnym, ekonomicznego pracodawcę, określa się mianem pracownika. Pracownik w ujęciu ekonomicznym to osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej, pobierająca za to określone wynagrodzenie.

Idalny podpis

Ważne jest pierwsze wrażenie ale tak samo, jak istotną sprawą jest wejście na spotkanie rekrutacyjne wyprostowanym, z podniesioną głową oraz ważny jest nasz podpis, nasza pierwsza wizytowka. W związku z tym pamiętajmy, że: czytelny podpis składa osoba otwarta i komunikatywna. Przesadnie czytelny świadczy o naiwności.

Nie zbawiaj świata

Otwierając się, zarazem musisz postawić granicę otoczeniu. Pamiętaj, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze, jakie masz priorytety. Jeśli masz do wysłania 100 ofert, nie zatrzymuj się na ulicy na pogawędkę z sąsiadką tylko po to, żeby jej nie podpaść, bo to Ty nie będziesz mieć za chwilę sił do działania. Nie musisz zbawiać świata i […]

Nie ma złych metod poszukiwania pracy

Poszukując nowego zajęcia, możesz kierować się tą listą, zgodnie z jej kolejnością: Poczucie wewnętrznej mobilizacji, mocy sprawczej, spójności, twardego kręgosłupa. Jeśli tego nie czujesz, nie masz odbudowanej siły psychicznej i fizycznej po utracie poprzedniej pracy, po prostu zrób sobie wakacje, takie nicnierobienie, nawet w domu.