Październik 2012

You are browsing the site archives for Październik 2012.

Co może zrobić pracownik, by nie stać się ofiarą przemocy? Jak to się dzieje, że w niektórych firmach panuje dobra atmosfera, a inne borykają się ze zjawiskiem mobbingu? Dowiedz się […]

Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku […]

Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym, ale leży także u podstaw wielu innych kwestii społecznych. I tak np. szczególnie długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie […]

Zdolność zatrudniania pracowników to możliwość nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, możliwość zmiany treści stosunku pracy oraz realizowania zobowiązań wypływających ze stosunku pracy. Samo faktyczne zatrudnianie pracowników nie oznacza, że dana […]

Pracodawca reprezentuje stronę podaży na rynku pracy. Stronę popytu w tym rynku reprezentuje pracobiorca. W ujęciu formalno-prawnym, ekonomicznego pracodawcę, określa się mianem pracownika. Pracownik w ujęciu ekonomicznym to osoba świadcząca […]

Ważne jest pierwsze wrażenie ale tak samo, jak istotną sprawą jest wejście na spotkanie rekrutacyjne wyprostowanym, z podniesioną głową oraz ważny jest nasz podpis, nasza pierwsza wizytowka. W związku z […]

Otwierając się, zarazem musisz postawić granicę otoczeniu. Pamiętaj, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze, jakie masz priorytety. Jeśli masz do wysłania 100 ofert, nie zatrzymuj się na ulicy na pogawędkę […]

Poszukując nowego zajęcia, możesz kierować się tą listą, zgodnie z jej kolejnością: Poczucie wewnętrznej mobilizacji, mocy sprawczej, spójności, twardego kręgosłupa. Jeśli tego nie czujesz, nie masz odbudowanej siły psychicznej i […]