Miesiąc: Czerwiec 2012

Firmy doradztwa zawodowego

Zgłaszając się do takiej firmy, mamy do wyboru kilka propozycji pracy, zarówno od firm małych, średnich, jak i od renomowanych korporacji rożnego profilu i branży. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez konsultantów, którzy udzielają praktycznych porad dotyczących sposobu napisania dobrego CV, sytuacji na rynku pracy

Doradztwo zawodowe

Doradztwo jest działalnością relatywnie krótkotrwałą, interpersonalną, opartą na teorii, profesjonalna regulowana przez standardy etyczne i prawne, która koncentruje się na pomaganiu jednostkom zdrowym psychicznie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i sytuacyjnych. To umiejętność dostosowania się do wymogów miejsca pracy stanowiska do standardów.

Sprawna rekrutacja

Agencja przejmuje wszystkie obowiązki związane ze zgłaszaniem, rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Ponadto można tu mówić także o innych zaletach współpracy firm z agencją pracy tymczasowej, gdyż ma dużą bazę kandydatów do pracy, dokonuje sprawnej rekrutacji pracowników, sprawuje nadzór nad przebiegiem i jakością pracy

Pracownik czasowy

Firma, która potrzebuje pracowników na określony czas, zawiera umowę z agencją dysponującą bazą danych i kontaktami. Firmy z jej pracownikami czasowymi nie łączy żadna umowa. Pracownicy mają umowę z agencją, która wypożycza ich do pracy. Agencja też płaci im wynagrodzenie. Firma i agencja rozliczają się zazwyczaj między sobą.

Agencje pracy czasowej

Agencje pracy tymczasowej swoją działalność opierają przede wszystkim na rzetelnej współpracy z firmami, które zazwyczaj poszukują dogodnych rozwiązań kadrowych. „Głowna przyczyną korzystania z usług agencji pracy czasowej jest nagła, krótkotrwała utrata pracowników, zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop wypoczynkowy

Praca tymczasowa

Praca czasowa to przede wszystkim elastyczne rozwiązanie kadrowe, które pozwala każdej firmie na optymalne zarządzanie personelem. Natomiast samo zatrudnienie tymczasowe jest zatrudnieniem pracownika na czas określany od kilku godzin do kilkunastu miesięcy, zwłaszcza w sytuacjach absencji chorobowych, okresie urlopów pracowników etatowych czy też w przypadku sezonowości produkcji i usług.

Śledź najnowsze informacje

Korzystaj z miejskich internetowych serwisów informacyjnych bardzo często można tam zamieścić bezpłatne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Będąc na targach branżowych, zawsze kupuj katalog wystawców będziesz miał ich dane teleadresowe, by moc później przesłać swoją ofertę. Czytając ogłoszenia rekrutacyjne nie zrażaj się.

Korzystaj z dni otwartych

Omów się z zaprzyjaźnionymi punktami usługowymi, że zostawisz w nich swoją ofertę pracy, a nawet próbki prac, np. Elementy dekoracji. Myśl wielopłaszczyznowo, jeśli np. jesteś spedytorem, a z jakichś powodów nie możesz znaleźć pracy w firmach branżowych, może przydasz się jako doradca albo handlowiec w prasie branżowej.