Czerwiec 2012

You are browsing the site archives for Czerwiec 2012.

Zgłaszając się do takiej firmy, mamy do wyboru kilka propozycji pracy, zarówno od firm małych, średnich, jak i od renomowanych korporacji rożnego profilu i branży. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez […]

Doradztwo jest działalnością relatywnie krótkotrwałą, interpersonalną, opartą na teorii, profesjonalna regulowana przez standardy etyczne i prawne, która koncentruje się na pomaganiu jednostkom zdrowym psychicznie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i sytuacyjnych. […]

Agencja przejmuje wszystkie obowiązki związane ze zgłaszaniem, rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Ponadto można tu mówić także o innych zaletach współpracy firm z agencją pracy tymczasowej, gdyż ma dużą bazę kandydatów […]

Firma, która potrzebuje pracowników na określony czas, zawiera umowę z agencją dysponującą bazą danych i kontaktami. Firmy z jej pracownikami czasowymi nie łączy żadna umowa. Pracownicy mają umowę z agencją, […]

Agencje pracy tymczasowej swoją działalność opierają przede wszystkim na rzetelnej współpracy z firmami, które zazwyczaj poszukują dogodnych rozwiązań kadrowych. „Głowna przyczyną korzystania z usług agencji pracy czasowej jest nagła, krótkotrwała […]

Praca czasowa to przede wszystkim elastyczne rozwiązanie kadrowe, które pozwala każdej firmie na optymalne zarządzanie personelem. Natomiast samo zatrudnienie tymczasowe jest zatrudnieniem pracownika na czas określany od kilku godzin do […]

Korzystaj z miejskich internetowych serwisów informacyjnych bardzo często można tam zamieścić bezpłatne ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Będąc na targach branżowych, zawsze kupuj katalog wystawców będziesz miał ich dane teleadresowe, by […]

Omów się z zaprzyjaźnionymi punktami usługowymi, że zostawisz w nich swoją ofertę pracy, a nawet próbki prac, np. Elementy dekoracji. Myśl wielopłaszczyznowo, jeśli np. jesteś spedytorem, a z jakichś powodów […]